Title
Link
Baarista Warbixinta Maaliyadeed ee Dawladda Federaalka Soomaaliya - 2021
Download
Annual Financial Statements of the Federal Government of Somalia - 2021
Download
Title
Link
Dulmarka Warbixinta Baarista 2021
Download
Summary of the year 2021 Audit Reports
Download