Title
Link
Baarista Warbixinta Maaliyadeed ee Dawladda Federaalka Soomaaliya - 2022
Download
Annual Financial Statements of the Federal Government of Somalia - 2022
Download
Title
Link
Dulmarka Warbixinta Baarista 2022
Download
Summary of the year 2022 Audit Reports
Download