English
Link
Office of the Auditor General Strategic Plan Year 2021-2022
Download
Office of the Auditor General Strategic Plan 2017-2020
Download
Somali
Link
Qorshada Istiraatijiyadeed ee Hantidhowrka Guud 2021-2022
Download
Qorshada Istiraatijiyadeed ee Hantidhowrka Guud 2017-2020
Download